Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

11.06.2019

Hämeenlinnan Kristillisdemokraatit jättivät tänään valstuustoaloitteen lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi Hämeenlinnassa: 

TOIMENPIDEOHJELMA LAPSIPERHEKÖYHYYDEN VÄHENTÄMISEKSI HÄMEENLINNASSA
 

Lapsiperheköyhyyttä ja sen seurauksia on tutkittu useiden vuosien ajan. Suomessa lapsiperheköyhyyden riskiä kasvattavat erityisesti vanhempien työttömyys, yksinhuoltajuus, monilapsisuus sekä maahanmuuttajatausta. 

Köyhyys selittyy myös liian alhaisella perusturvan tasolla, joka ei riitä kattamaan perheiden välttämättömiä menoja.  Perusturvan tason laahatessa 20 vuotta jäljessä joutuvat perheet turvautumaan toimeentulotukeen. Myös korkeat asumismenot syövät leijonanosan perheiden tuloista. Siksi olisi erittäin tärkeää, että kaupungit tekisivät laaja-alaista yhteistä työtä kaavoituksen ja rakentamisen kanssa siten, että kohtuuhintainen asuminen mahdollistuisi. 

Viime vuonna Suomessa noin 120 000 - 150 000 lasta eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vähävaraisuuden seuraukset lapsille ovat tutkimusten mukaan monilla tavoilla syrjäyttäviä. Hämeenlinnassa alle 18-vuotiaista lapsista 11% elää kotitalouksissa, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Uuden hyvinvointiraportin mukaan lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointierot sekä pienituloisten lapsiperheiden määrä on kasvussa. 

Vähävaraisuus aiheuttaa lapsille osattomuuden kokemuksia, altistaa kiusaamiselle, hankaloittaa oppimista, vapaa-ajan viettoa ja rajoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja. Köyhillä lapsiperheillä on vähemmän voimavaroja elää täysipainoisesti arjessaan. Erityisesti varhaisessa lapsuudessa koetulla köyhyydellä on kauaskantoiset vaikutukset lasten tulevaisuuteen. Meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtäkään lasta köyhyydellä. 

Suomi - myös Hämeenlinna - menestyy parhaiten silloin, kun sitoudumme huolehtimaan lapsista. Hyvinvointia syntyy, kun edistämme lapsiperheiden toimeentulomahdollisuuksia sekä selviytymistä arjen haasteista. Näin myös korjaavien palveluiden tarve vähenee. 

Espoon kaupunki on laatinut toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Toimenpidenostoina tuetaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten äitien työllistymistä ja kouluttamista.  Toimeentulotukea saaville lapsiperheille tehdään Espoossa palvelutarpeen arviointi, jossa huomioidaan koko perheen hyvinvointi.  

Esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee hämeenlinnalaisten lapsiperheiden tarpeet huomioivan toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.  Toimenpideohjelman laatimiseksi esitämme moniammatillisen työryhmän perustamista.

 

10.04.2023KD Häme uusi paikkansa eduskunnassa
05.03.2023Tule mukaan vaalitapahtumiin!
18.01.2023Infoa eduskuntavaaliehdokkaista
15.06.2021Lämmin kiitos kuntavaaleissa äänestäjille
01.06.2021KD Nuoret toivovat käytännönläheistä politiikkaa kestävältä arvopohjalta
13.02.2021Kristillisdemokraatit kuntavaaleihin teemalla "Koko maa mukana"
27.11.2020Uusi puheenjohtaja
27.12.2019Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tapio Luoma-aho: "Eurooppa ei pohdi sitä, mistä sen arvot ja sivistys kumpuavat"
16.12.2019VR lisää Hämeenlinnan junavuoroja
11.06.2019Valtuustoaloite: Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi

Siirry arkistoon »