Valtuustoaloite lisäresursseista oppilashuoltoon ja opetukseen, KD/Hml

09.06.2021

Hämeenlinnan kaupunki                                                     VALTUUSTOALOITE

Lisäresurssien nopea lisääminen peruskoulujen oppilashuoltoon ja opetukseen  Hämeenlinnassa

Hämeenlinna on pyrkinyt panostamaan lapsiin ja koulutyön edellytyksiin. Paljon hyvää on saatu aikaan.  Oppilashuollon tehtävä on lakisääteinen ja sen tarkoitus on edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä turvata oppilaille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Hyvinvoiva oppilas oppii, sopeutuu ryhmään sekä suhtautuu koulutyöhön myönteisesti. Oppilashuollon tehtävät kuuluvat kaikille koulutyötä tekeville.

Siksi ennalta ehkäisevät toimet ovat välttämättömiä.

 Oppilaiden psyykkinen oireilu onkin lisääntynyt huolestuttavasti. Ahdistuneisuus- ja masennusoireita on yhä useammalla lapsella. Erityistukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ja monilla perheillä on vaikeuksia arjessaan. Hämeenlinnan peruskouluissa opetuksen ammattilaiset tekevät parhaansa. Kuitenkin työn kuormittavuus, riittämättömyyden tunne sekä ajan puute vaikuttavat siihen, että oppilaan ongelmien näkeminen ei aina onnistu.

 

Kunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa oppilashuollon ja opetuksen riittäviin edellytyksiin investoimalla koulutyön tavoitteelliseen onnistumiseen.  Perusopetuksen oppilashuollon ja opetuksen resurssit eivät vastaa oppilaiden eikä työntekijöiden tarpeita. Ne näkyvät peruskoulun arjessa.

 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän jäseninä odotamme Hämeenlinnan kaupungin reagoivan nopeasti perusopetuksen oppilashuollon lisäresurssien järjestämiseen.

 Keinoiksi esitämme

  1. Rahallisia resursseja ei tulisi ohjata pelkän oppilasmäärän mukaan, sillä resurssien tulee ensisijaisesti vastata lisääntyneisiin tarpeisiin.
  2. Pienluokkien lisää perustamista tulee harkita.
  3. Oppilaanohjaajien.kouluavustajien, kuraattorien, lähi tutorien sekä opettajien määrää tulisi lisätä.
  4. Kouluterveydenhuollon parempi saavutettavuus, myös psykiatristen sairaanhoitajien ja koulupsykologien vakanssien perustaminen olisi välttämätöntä.
  5. Kaupungin tulisi kilpailla myös palkka- ja työsuhteilla saadakseen työntekijöitä koulutyöhön. Lasten hyvinvoinnin toteutuminen tulee olla ensisijainen tavoite. 

 Hämeenlinna 21.3.2021
 Irmeli Lehtonen, Kylli Kylliäinen

15.06.2021Lämmin kiitos äänestäjille
31.03.2021KUNTAVAALIEN TEEMOJA 2021 / Hämeenlinna
09.06.2021Valtuustoaloite lisäresursseista oppilashuoltoon ja opetukseen, KD/Hml
01.06.2021KD Nuoret toivovat käytännönläheistä politiikkaa kestävältä arvopohjalta
06.03.2021Oikeusministeriö: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestys pitenee kahteen viikkoon
19.02.2021Kunnallisvaalien ehdokaslistamme kasvaa!
13.02.2021Kristillisdemokraatit kuntavaaleihin teemalla "Koko maa mukana"
27.11.2020Uusi puheenjohtaja
27.12.2019Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tapio Luoma-aho: "Eurooppa ei pohdi sitä, mistä sen arvot ja sivistys kumpuavat"
16.12.2019VR lisää Hämeenlinnan junavuoroja

Siirry arkistoon »