Vanhat kyselyt

Mitkä ovat tulevaisuuden Hämeenlinnan tärkeimmät johdettavat asiat?

Perusopetus ja varhaiskasvatus (33,3%)
Kulttuuri ja liikunta (0,0%)
Elinkeino- ja elinvoimapolitiikka (44,4%)
Maankäyttö ja kaavoitus (0,0%)
Hyvinvoinnin edistäminen (22,2%)

Vastauksia yhteensä: 9kpl


Mitkä ovat tärkeimpiä painotusalueita Hämeenlinnan kuntapolitiikassa?

Parempaa perhepolitiikkaa? (0,0%)
Yrittämisellä Suomi nousuun? (0,0%)
Julkinen talous remonttiin? (50,0%)
Lähipalvelut on luotava uudelleen? (0,0%)
Lisää inhimillisyyttä vanhuuteen? (0,0%)
Turvallisempaan Suomeen? (0,0%)
EU:n liittovaltiokehitykselle "ei", sisämarkkinoille "kyllä"? (0,0%)
Kristilliset arvot perustana? (0,0%)
Työtä on jaettava kaikille kykeneville, etenkin nuorille? (50,0%)

Vastauksia yhteensä: 2kpl


Hämeenlinnassakin pitää säästää; mistä tai miten?

Kilpailuttamalla palvelujen tuottajia (yksityiset ja kaupungin omat tuottajaorganisaatiot)? (0,0%)
Keskittämällä palvelujen tuotanto kaupungin omille laitoksille? (0,0%)
Yhdistämällä tilaaja- ja tuottajaorganisaatiot takaisin eli luopumalla tiltu-mallista? (20,0%)
Lakkauttamalla kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joiden osuus kokonaismenoista noin 5 % (0,0%)
Purkamalla hierarkkisia hallinnon, johtamisen, työnjohdon ja suunnittelun tasoja; pomot töihin? (80,0%)

Vastauksia yhteensä: 5kpl


Miten vanhuspalveluita tulisi kehittää Hämeenlinnassa?

Lisää laitospaikkoja (42,9%)
Monipuolisempaa kotipalvelua (14,3%)
Asuntojen korjaaminen esteettömiksi (14,3%)
Kuntouttavampi työote vanhustenhoidossa (28,6%)
Mitä muuta? Lähetä viesti! (0,0%)

Vastauksia yhteensä: 7kpl


Mitkä ovat mielestäsi tämän vaalikauden tärkeimmät teemat Hämeenlinnassa?

Talous tasapainoiseksi (70,7%)
Terveydenhuolto toimivaksi (8,6%)
Laatua vanhuspalveluihin (5,2%)
Panostusta lapsiin ja nuoriin (10,3%)
Rakennukset terveiksi ja homeettomiksi (5,2%)

Vastauksia yhteensä: 58kpl


« Edelliset kyselytSeuraavat kyselyt »