Perhepolitiikkaa tarvitaan

Tiistai 6.4.2010 - Teija Arvidsson

KD:n uuden perhepoliittisen ohjelman tavoitteena on lainsäädännön ja kunnallisen päätöksenteon avulla tukea suomalaisia perheitä. Haastetta riittää niin työn ja perheen yhteensovittamisessa, opiskelijavanhempien asemassa, adoptiovanhempien oikeuksissa kuin perheväkivallan ehkäisemisessä.

Viime aikoina on käyty keskustelua yhteiskunnan ja kodin roolista lasten kasvatuksessa. On todettu, että päävastuu lasten kasvatuksesta ei ole yhteiskunnalla tai koululla, vaan kodilla ja perheellä. Kuitenkaan kaikki vanhemmat eivät kykene kantamaan sitä vastuuta, joka heille kuuluisi. Monet nykyperheet voivat huonosti ja silloin eniten kärsivät juuri lapset. Tarvitaan perhepolitiikkaa, joka tukee avioliittojen kestämistä ja vanhempien mahdollisuutta sovittaa yhteen eri elämäntilanteiden ja vanhemmuuden haasteet.

Perheessä luodaan ihmisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin perusta. Mikään viranomais- tai palvelujärjestelmä ei voi korvata perhettä kasvattajana ja hyvinvoinnin tuottajana. Jos perhe ei suoriudu sille kuuluvista tehtävistä, yhteiskunta ei pysty suurillakaan panostuksilla korjaamaan kaikkia syntyneitä vaurioita. Perheen tärkeä arvo on tunnustettava myös yhteiskunnallisesti. Siksi tarvitaan perhepolitiikkaa.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Köyhät meillä on luonamme aina

Maanantai 22.3.2010 - Bjarne Kallis

Ollessani radiohaastattelussa muutama päivä sitten eräs kuuntelija soitti ohjelmaan, ja kertoi erään naisen taloudellisista vaikeuksista. Naisen eläketulot olivat alhaiset ja sairausmaksut suuria. Radiokuuntelija oli huolissaan siitä, miten nainen tulee selviämään. En tiennyt tapauksen yksityiskohtia, mutta sanoin kuuntelijalle, että naisen ei pitäisi pidättäytyä toimeentulotuen hakemisesta. Sanoin, että toimeentulotuki on tarkoitettu kaikille niille, joiden nettotulot tiettyjen vähennyksien jälkeen jäävät tietyn summan alle.

Monet pitävät toimeentulotuen hakemista nöyryyttävänä, mutta sellainen käsitys on täysin väärä. Toimeentulotuen vastaanottamisen pitäisi sen edellytykset täyttävälle olla aivan yhtä luonnollista kuin lapsilisän vastaanottamisen vanhemmille.

Eräältä toiselta radion kuuntelijalta sain myöhemmin kritiikkiä siitä, etten pystynyt tarjoamaan naiselle muuta kuin toimeentulotukea, ja hän kertoi minulle, miten nöyryyttävää on anoa tukea. En antautunut debattiin kysymyksestä, mutta mietin kuitenkin, minkä neuvon hän olisi antanut naiselle.

Varmasti tänä päivänä toimeentulotukea nostavien ihmisten lukumäärä tulisi vähenemään, jos pienimpiä lakisääteisiä sosiaalietuuksia korotettaisiin, mutta myös sen jälkeen olisi henkilöitä, jotka eri syistä olisivat tuen tarpeessa. Siksi pitäisi torjua käsitykset, joiden mukaan toimeentulotuen hakeminen on nöyryyttävää.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Krusifiksikielto palautetaan uuteen käsittelyyn

Keskiviikko 3.3.2010 - Päivi Räsänen

Suomalaisen maahanmuuttajan käynnistämä krusifiksikielto italialaisissa kouluissa otetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa uuteen käsittelyyn. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) päätti viime marraskuussa, että italialaisten koululuokkien seiniltä on poistettava krusifiksit, sillä ne loukkaavat koululaisten uskonnonvapautta ja vanhempien oikeutta kasvattaa lapsensa vakaumuksensa mukaan. Päätökseen johtaneen kantelun asiasta teki Italian kansalaisuuden saanut suomalainen ateisti.

Toivottavasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuin huomioi tällä kertaa valtioiden oikeuden pitää yllä historialliseen ja kulttuuriseen arvopohjaan viittaavia perinteitä koulussa ja muussa julkisessa elämässä. Suomalaisessa yhteiskunnassa on nähty tärkeänä, että kaikki lapset uskontokunnasta riippumatta voisivat tutustua kristilliseen perinteeseen esimerkiksi kevätjuhlan suvivirren tai joulujuhlan seimikuvaelman avulla. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kansallisessa harkintavarassa on kysymys poliittisesta harkinnasta, minkä vuoksi olisi paikallaan että keskustelua käytäisiin yleisesti uskonnonvapaudesta ja Euroopan kristillisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä eurooppalaisella tasolla.

Euroopan kristillisen kulttuuriperinnön tunnustamisen ohella on kysymys myös positiivisen uskonnonvapauden toteutumisesta. Positiivisen uskonnonvapauden turvaaminen ei saa jäädä negatiivisen uskonnonvapauden jalkoihin.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lastan ja nuorten pahoinvoinnista hyvinvointiin

Keskiviikko 3.2.2010 - Teija Arvidsson

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Moni miettii, mistä ihmeestä kasvava pahoinvointi johtuu ja mitä sille voitaisiin tehdä. Miksi Jesse lyö kavereitaan jo päiväkodissa? Miksi lukiolainen surmaa luokkatovereitaan? Miksi nuoret tytöt ahdistuvat ja masentuvat?

Lasten ja nuorten pahoinvointi heijastanee yhteiskunnan tilannetta ja ilmapiiriä. Maailman tuska ja perheiden monitahoiset ongelmat siirtyvät aikuisista lapsiin. Väärillä esikuvilla ja vaikutteilla on suuri merkitys. Kuitenkin tärkeintä on se turva tai turvattomuus, jota lapsi ja nuori saa kokea omassa lähipiirissään kotona ja koulussa. Perusta tulevalle psyykkiselle hyvinvoinnille - tai pahoinvoinnille - luodaan jo varhain lapsuudessa.  Jokaisen lapsen tulisi saada rakkautta ja rajoja kotona, hyväksyntää kaveripiirissä ja onnistumisia koulumaailmassa. Aina asiat eivät kuitenkaan mene näin.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan psyykkiset ongelmat ovat yllättävän yleisiä jo alle kouluikäisillä. Suurinta osaa lasten ja nuorten masennuksista ei osata tunnistaa riittävän ajoissa ja ne jäävät vaille hoitoa. Silti psykiatrista sairaanhoitoa saavien lasten ja nuorten määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvun alkuun verrattuna.  On pysähdyttävää, että viidesosa suomalaisista nuorista sairastaa masennusta ja itsemurha on alle 25-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Kuitenkin vain murto-osa nuorista ahdistus- ja depressiopotilaista on hoidon piirissä.

Vuoden 2008 alussa astui voimaan uusi lastensuojelulaki. Lain tavoitteena on siirtää lastensuojelutyön painopistettä varhaiseen tukeen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn. Hyvä työväline on Hämeenlinnassa laadittu lastensuojelusuunnitelma. Suunnitelman mukaan Hämeenlinnaan tulee saada riittävästi matalan kynnyksen palveluita.  Samoin todetaan, että kouluilla annettavaa tukea on syytä lisätä ja tehostaa. Varhaisvaiheen palvelujen puutteesta seuraa vaikeutuvia ongelmia, kiireellisiä kodin ulkopuolelle sijoittamisia ja kalliita huostaanottoja. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän lastensuojelun kehittäminen ja laaja-alainen yhteistyö varhaisen tuen järjestämisessä lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Toivottavasti nämä hyvät suunnitelmat ja tavoitteet eivät jää vain paperille. Ennaltaehkäisy vaatii rahaa, mutta ongelmien korjaaminen monin verroin enemmän. On arvioitu, että yhdenkin nuoren syrjäytyminen työuralta ja elämästä  maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Inhimillisiä kärsimyksiä ei voi rahassa mitata.

Jokaisen on hyvä tietää, että on olemassa monia lapsen psyykettä suojaavia ilmaisia tekijöitä. Lasta ja nuorta auttaa, jos lähipiirissä on ainakin yksi läheinen,  turvallinen ja hänestä aidosti kiinnostunut aikuinen. Tällainen turvallinen aikuinen voi olla kuka tahansa meistä.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Nuorisotyöttömyyteen nopeat ja oikeat lääkkeet

Perjantai 29.1.2010 - Päivi Räsänen

Sekä pääministeri Vanhanen että valtionvarainministeri Katainen ovat ehdottaneet toimia, joilla kannustettaisiin nuoria hakemaan työtä. Suurin ongelma ei ole kuitenkaan tällä hetkellä nuorten työhaluttomuus vaan se, että työpaikkoja ei yksinkertaisesti löydy sellaisillekaan nuorille, jotka ovat valmistuneet ammattiin ja hakevat aktiivisesti työtä.

Hallituksen tuleekin kannustaa pikemmin työantajia palkkaamaan nuoria työnhakijoita. Ehdotan säädettäväksi määräaikaista lakia nuorten työllistämisen edistämiseksi. Ensimmäisen henkilön työllistävä pienyritys saisi palkata yhden alle 25-vuotiaan vuodeksi maksamalla pelkät palkkakulut ja tilittämällä verottajalle pidättämänsä veron sekä tekemällä ilmoitukset vain verottajalle. Vuoden panostuksella nuori saisi ammattitaidon, pienyritys edullisen työntekijän ja työttömyys vähenisi. Samalla voitaisiin tukea pieniä yrityksiä kasvuun. Tämän lisäksi tulee merkittävästi lisätä oppisopimuskoulutuksen rahoitusta, jotta nekin nuoret, jotka eivät ole pystyneet hankkimaan ammattipätevyyttä, pääsisivät työuralle ja saisivat ammatin.

Nuorisotyöttömyyttä tulee ryhtyä torjumaan nopeasti ja tehokkaasti, sillä pitkittyvä työttömyys helposti syrjäyttää nuoren jopa pysyvästi työelämästä. Nuorisotyöttömyys on kasvanut rajusti. Joulukuussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lähes 37 000, mikä on 11 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Joulukuun nuorten työttömyysaste oli jo 20,1. prosenttia. Kahdessa vuodessa kasvua on ollut lähes kahdeksan prosenttia.

 

 


Kommentoi kirjoitusta.

Joulun odotusta Brysselissä

Keskiviikko 16.12.2009 klo 23.00 - Sari Essayah

Belgialaisten jouluun virittäytyminen alkaa jo marraskuun puolella. Syykin on selvä, sillä lasten kiltteyttä seuraavan veljeskunnan edustaja tunnetaan täällä Pyhänä Nikolauksena ja hänen päiväänsä vietetään jo 6. joulukuuta. Ranskankielisellä alueella vierailee useimmiten Pere Noël kaverinsa Pere Fouettardin kanssa. Kiltit lapset saavat tuolloin lahjoja ja karamelleja, tuhmille tarkoitetut risut ovat täälläkin rekvisiittaa.

Vanhan kaupungin keskusaukio Grand Place lähiseutuineen on joulunalustapahtumien keskus. Aukiolle on pystytetty komean kuusen lisäksi jouluseimi elävine lampaineen. Huvittelua tarjoavat karuselli, maailmanpyörä ja pikkuruinen luistinrata. Joulumarkkinoiden yli kaksisataa kojua myyvät päivittäin kaikenlaisia jouluun liittyviä herkkuja, leluja käsitöitä ja koristeita. Koko joulukuun ajan esitetään iltaisin myös ääni- ja valoshow, joka kokoaa tuhansia kävijöitä.

Keskieurooppalaiseen tapaan jouluseimiä on kaupan kaikkialla. Kuusen täkäläiset pystyttävät usein jo joulukuun alussa, ja se on useimmiten jalokuusi, ellei sitten Kiinasta rantautunut muovinen versio. Joulupäivänä kuusen alta saattaa löytyä jokunen paketti, mutta päivän ilosanoma on tuolloin lahjoja keskeisempi.

Belgialainen joulupöytä katetaan aattoiltana ja se alkaa yleensä merellisellä alkuruualla, jonka jälkeen tarjoillaan täytetty kalkkuna. Pöydän makea leipä "cougnolle" leivotaan joulunlapsen muotoon. "La bûche de Noël" eli kermainen suklaakääretorttu, "jouluhalko", on tuttu jälkiruoka myös naapurimaassa Ranskassa. Brysselin kansainvälisyys on tuonut joulupöytään monia muitakin herkkuja.

Kokonaan oma lukunsa on sitten meidän ulkomailla asuvien suomalaisten jouluun valmistautuminen. Se on sekoitus suomalaisia perinteitä ja yleiseurooppalaisia sovelluksia. Tinkimättömimpiä taidamme olla jouluruokien suhteen, vaikka laatikko- ja rosolliainesten kasaan haaliminen paikallisten kauppojen valikoimista käy kyllä työstä. Perheenäidit jakavat vinkkejä, mistä löytää luumuhillon ja kuinka korvata korppujauhot. Onneksi Merimieskirkon Suomi-kaupan hyllyiltä löytää yhtä ja toista ja hätätilassa ikealainenkin pipari käy.

Brysselin suomalaisyhteisö on EU-virastojen myötä kasvanut useisiin satoihin perheisiin. Niinpä ei ollut ihme, että viime sunnuntaina Brysselin ekumeeniseen Ylösnousemuskappeliin kertyi kaksi täyttä kirkollista väkeä laulamaan kauneimpia joululauluja ja jakamaan adventin tunnelmaa. Viimeistään Sylvian joululaulun tunnelma kostutti ekspatrioottien silmäkulmat. Topeliuksen tekstin sanomaan kun ei edes EU-integraatio pysty: "Sa siunaa se maa muistojen! Sen vertaista toista en mistään ma saa, on armain ja kallein mull´ ain Suomenmaa!"

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhukselle käyttövara myös palveluasunnoissa

Sunnuntai 15.11.2009 - Päivi Räsänen

Eilisestä Hämeen kd-piirin syyskokouksesta jäi hyvä mieli. Iloitsin kokousväestä – koen olevani etuoikeutettu, että saan olla mukana tällaisessa puolueessa ja näin upean, kannustavan puolueväen joukossa.

Nostin katsauksessani esiin palveluasumisen maksuihin liittyvät epäkohdat. Palveluasuminen on käynyt monelle vanhukselle kohtuuttoman kalliiksi. Palveluasumisella korvataan yhä enemmän laitoshoitoa. Samalla kustannuksia siirretään palveluasujien maksettaviksi. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuville on säädetty käyttövara, joka turvaa henkilölle asiakasmaksujen jälkeen omaan käyttöön jäävän suojaosuuden. Palveluasumisessa asiakkaat sen sijaan maksavat erikseen vuokran ja vuokrasopimuksessa määritellyt asumismaksut sekä erilliset maksut käyttämistään palveluista. Palveluasunnoissa asuvilla on kuluja ravinnosta, lääkkeistä, silmälaseista, hammashuollosta sekä vaatteista ja muista menoista. Tilanne on asukkaan kannalta epäreilu, sillä käytännössä pitkäaikaislaitoksiksi luokitelluista vanhainkodeista on tehty palveluasuntoja miltei vain kylttiä vaihtamalla.

Palvelumaksujen asiakasmaksulakia tulee muuttaa. Palveluasumisen piirissä olevien henkilöiden; vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tulee saada lakiin perustuva oikeus asiakasmaksun veloittamisen jälkeen asiakkaalle jäävään henkilökohtaiseen käyttövaraan.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhustenhuoltoseminaarin antia

Keskiviikko 28.10.2009 - Teija Arvidsson

kansi_kuka_vierelles_jaa.jpgHämeenlinnan kristillisdemokraattien järjestämä vanhustenhuoltoseminaari Voutilakeskuksessa oli täynnä painavaa asiaa. Olisin suonut, että enemmänkin päättäjiä olisi ollut mukana kuuntelemassa asiantuntijoiden alustuksia ja omaisten huolia.

Kansanedustaja Tarja Tallqvist toi omaan persoonalliseen tyyliinsä esiin ajatuksiaan vanhustenhuollosta, niin lähihoitajana dementiakodissa kuin kansanedustajana eduskunnassa. Tarjan kokemus on, että monet kansanedustajat puhuvat eduskunnassa suurella suulla vanhustenhuollon tarpeista, mutta omien kotikuntiensa valtuustoissa ja hallituksissa tekevät aivan päinvastaisia päätöksiä. Tallqvist haastoi päättäjiä ottamaan vakavasti vanhusten tarpeet, mutta suuntasi katseen myös meihin itse kuhunkin. Jokainen voi tehdä enemmän jonkun lähellä asuvan vanhuksen puolesta. Hyvän huomenen toivotus naapurille voi olla vanhuksen ainoa keskustelu koko päivän aikana.

Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko puhui laitoshoidon tilanteesta Hämeenlinnassa. Kuuden kunnan vanhainkotikulttuurin yhdistäminen on iso haaste. Suurin ongelma on kuitenkin se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän ja rekrytointi on koko ajan entistä vaikeampaa. Varsinkaan sijaisia ei tahdo saada millään, vaan ollaan opiskelijoiden ja eläkeläisten varassa. He tulevat, milloin pääsevät – tai sitten eivät pääse. Silloin vanhus ei ehkä koko päivänä nouse ylös sängystään.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Ulla Murtonen valotti kotona asumisen realiteetteja. Kotihoidosta ei oikein voi puhua ilman omaishoitajuutta. Tuntuu ristiriitaiselta, että samaan aikaan kun kotihoitoa ollaan lisäämässä, niin sieltä vähennetään resursseja. Seitsemän kotipalvelutyöntekijää on siirtynyt vanhustyöstä lapsiperhetyöhön (mikä on sinänsä erittäin tarpeellista) ja kotipalveluseteleistä ollaan luopumassa. Onko se painopisteen siirtämistä kotihoitoon?

Koskettavimpia olivat omaisten puheenvuorot. Omaishoitajana toimiminen on raskasta, mutta vielä raskaampaa on ollut nähdä omaisen jäävän ilman hoitoa laitoksessa. Toimintakyky ja lihaskunto on rapistunut alta aikayksikön, kun henkilökunnalla ei ole ollut aikaa kävelyttää vanhusta tai nostaa edes istumaan. Hienossa Voutilakeskuksessa ei ole tällä hetkellä lainkaan fysioterapeuttia, eikä asukkailla ole mitään asiaa upeisiin uima-altaisiin tai kuntosaleihin, vaikka omainen olisi valmis auttamaan. Näitä tiloja käyttävät ulkopuoliset yhdistykset.

Seminaarissa tuli selvästi esille, että vanhustenhuollossa oleellisinta on riittävä hoitajien määrä. Muuten vanhus on heitteillä, olipa hän sitten kotona tai laitoksessa. Tähän realiteettiin sopii kovin huonosti Hämeenlinnan kaupungin tavoite vähentää henkilökuntaa myös vanhustenhuollosta.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhukset tämän päivän huutolaisia

Maanantai 12.10.2009 - Tarja Tallqvist

Espoossa, Kirkkonummella.Vantaalla, Järvenpäässä, Mikkelissä , Imatralla, Sipoossa… sekä monissa muissa kunnissa säästetään siirtelemällä muisti- ja monisairaita vanhuksia tutusta hoivapaikasta, ”kodista”, pitkienkin matkojen päähän, omasta huoneesta asumaan kahden tai useamman kanssa samaan huoneeseen. Vieraaseen paikkaan, vieraiden hoitajien ja asukkaiden luokse. ”Seinät vain muuttuvat, hoidontaso säilyy” sanoi asiasta päättävä viranomainen.Kuvottavaa.

Omaiselle saati vanhukselle itselleen, ei etukäteen monesti kerrota mitään. Asia tulee järkyttävänä yllätyksenä. Nyt on vuorossa hoivakoti Linda Sipoossa, josta Sipoo ei enää jatka ostositoumusta 7 vanhuksen kohdalla.

Nämä täysin autettavat monisairaat yli kahdeksankymmenvuotiaat, joista vanhin täyttää sata vuotta, ovat asuneet Lindassa  vuosikausia ja pitävät sitä turvallisena kotinaan. Hoitajat ovat tuttuja, tuntevat heidän tarpeensa.
Muutamalla on aviopuoliso ja muutamalla sisar asumassa Lindassa. Omaiset ovat olleet tyytyväisiä ja pystyneet levollisena käymään töissä ja hoitamaan perheitään ja käymään vierailemassa Lindassa.

Nyt tämä pommi Sipoossa. Viime vuosina on nähty, että hyvinvointi-Suomessa saa  muistisairaalta/monisairaalta vanhukselta riistää itsemääräämisoikeuden. Heidän omaisiltaan saa riistää oikeuden päättää miten ja missä omainen hoidetaan. Onko se säästö ihan oikeasti tämän arvoinen?

Elämäntyönsä tehnyt, veronsa maksanut on nyt huutolainen. Hänellä ei ole sijaa majatalossa.

Ministeri Risikko lupasi vanhuslain, jota on odotettu jo vuosia. Se on hyvä. Mutta entä tämän päivän  vanhukset? Heidän elämänsä on nyt. Nyt on tehtävä jotain. Tämä vanhusten roudaaminen paikasta toiseen kuin lankunpalasia on loputtava. Tämä on rikos ihmisyyttä kohtaan. Odotan, että ministeri Brax tarttuu tähän ja nopeasti.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Pitäisikö eduskunta hajottaa?

Keskiviikko 23.9.2009 - Päivi Räsänen


Valtiosääntöoikeuden asiantuntija, professori Teuvo Pohjolainen kehottaa hallitusta harkitsemaan eroa vaalirahoitukseen liittyvän epäluottamuksen vuoksi. Hänen mukaansa länsieurooppalaisessa poliittisessa kulttuurissa hallitus olisi varmasti jättänyt paikkansa. Tämä merkitsisi samalla eduskunnan hajottamista ja uusia vaaleja.

Suomessa poliitikot luottavat siihen, että kohu ennen pitkää hiipuu, kun sitkeästi vain pidetään asemista kiinni. Vakavin kysymys koko kohussa on se, onko hallituksen ja eduskunnan kokoonpanoon oleellisesti vaikuttanut sellainen taho, jonka antama vaalirahoitus on pyritty salaamaan vastoin vaalirahoituslakia. Lisäksi julkisen rahoituksen valuminen niihin liittyvistä poliittisista päätöksistä vastaavien ministerien ja kansanedustajien henkilökohtaisiin kampanjoihin on väärin.  

Pääministerin vastaukset ihmetyttävät. Hän tuskastelee, että nyt kaikki vaalituen muodot on leimattu arveluttaviksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Arveluttavaksi on leimattu vain saadun vaalituen salailu sekä epäasialliset kytkökset poliittiseen päätöksentekoon – esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen kautta yleishyödyllisille yhteisöille tarkoitetun rahoituksen käyttö vaalitukeen, ottaen huomioon, että hallitus itse tekee päätöksen tuen kohteena olevista säätiöistä.

Sama ongelma koskee valtionyhtiöiden antamaa vaalitukea tai vaalituen kytkentää verovähennysoikeuteen, jonka kautta veronmaksajat joutuvat yritysten tai ammattiliittojen antaman vaalituen maksajiksi. Kokoomuksen kansanedustaja Tuija Nurmi on peräti tehnyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän ehdottaa, että yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden antama vaalituki ehdokkaille tai puolueelle olisi verotuksessa vähennyskelpoinen! 

On surullista, että tämä luottamuskriisi osuu samaan aikaan, kun hallituksen ja eduskunnan tulisi kyetä toimimaan tehokkaasti taloudellisen taantuman taittamiseksi ja sen aiheuttamien inhimillisten kärsimysten torjumiseksi.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Säästöä - vai sittenkään ei?

Tiistai 22.9.2009 - Teija Arvidsson

Talouslaman ahdistelema Hämeenlinna (naapureineen) valmistelee ensi vuoden budjettia ja pohtii säästökeinoja. Mistä leikata, kun ei oikein mistään voisi leikata? Moni puhuu rakenteellisista uudistuksista, mutta ainakaan vielä ei suuria innovatiivisia ideoita ole löytynyt. Lähes ainoa esille tuotu rakenteellinen uudistuskeino tuntuu olevan pienimpien yksiköiden lakkautus. Siinä ei paljoa mielikuvitusta tarvita.

On selvää, että jonkinlaisia muutoksia palveluverkkoon on  tehtävä. Suuria peruskorjauksia vaativia vanhoja rakennuksia ei välttämättä kannata enää korjata. Siitä huolimatta en suostu uskomaan, että kaikki palvelut on edullisinta tuottaa suurissa yksiköissä. Otamme usein huomioon vain välittömät kustannusvaikutukset, vaikka palveluverkon karsimisella on myös merkittäviä kauaskantoisia seurauksia.

Tässä muutamia syitä, miksi haja-asutusalueiden  palveluiden keskittämistä suuriin yksiköihin kannattaa miettiä kaksi kertaa:

  • Yksityisautoilu lisääntyy. Jokaisessa perheessä täytyy olla vähintään kaksi autoa, jotta arki sujuisi joten kuten. Kaikki palvelut kun ovat  kaukana ja julkinen liikenne kovin harvaa. Tavoitteena pitäisi olla yksityisautoilun vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, mutta tapahtuu juuri päinvastoin.
  • Arki- ja hyötyliikunta vähenee. Minnekään ei pääse kävellen eikä pyörällä, vaan autokyytiä tarvitaan  koulumatkaan, työmatkaan, kauppareissuun, terveyskeskuskäyntiin tai vanhainkotivierailuun. Ylipaino lisääntyy ja terveyskulut kasvavat, kun autossa istutettu sukupolvi ikääntyy.
  • Maaseutukylistä tulee vanhainkoteja. Viimeisen julkisen palvelun, kyläkoulun, sulkiessa ovensa monet lapsiperheet muuttavat pois. Arki maalla on liian hankalaa. Kylille ei muuta uusia asukkaita ja maaseutu tyhjenee pikkuhiljaa.

Niinpä niin. Joku sanoo, että eihän tällaisia näkökulmia voi  nyt ottaa huomioon, kun on taantuma ja kaupungilla rahat vähissä. Jos ei nyt, niin koska sitten?

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupunkilaisten "urheilullinen olohuone" Pullerille vai Hämeensaareen?

Maanantai 7.9.2009 - Teija Arvidsson


Pullerin alue palvelee monipuolisesti lasten ja nuorten liikunnallista harrastustoimintaa. Olen kuitenkin eri mieltä siitä visiosta, että Pullerin alueesta tulisi tehdä kaikkien kaupunkilaisten ”urheilullinen olohuone”. Suurin osa kaupungin aikuisväestöstä ei ole koskaan käynyt Pullerilla. Eikö liikunnallisen olohuoneen tulisi sijaita kaupungin keskustassa, niin kuin olohuoneen kodissakin? Miksi lisätä autoliikennettä, kun tavoitteen pitäisi olla päinvastainen? Pullerille lähes kaikki saapuvat omalla autolla, kun taas Hämeensaareen pääsee helposti kävellen tai pyörällä.

Olen sitä mieltä, että päätös siirtää Hämeenkaaren toiminta Pullerille pitäisi ottaa uudelleen käsittelyyn. Kaikkia ikäryhmiä palvelevan liikuntahallin paikka on kaupungin keskellä. Tämä on myös uuden energiansäästöstrategian mukaista suunnittelua. Hämeenkaari voidaan peruskorjata tai rakentaa alueelle uusi liikuntahalli. Keskustassa halli toimii myös monien muiden tapahtumien tärkeänä pitopaikkana.

Pullerin alueelle voidaan tehdä kehittämissuunnitelma, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Turhaa suunnittelua on tässä taloustilanteessa syytä välttää. Kuitenkin toivon, että myös Hämeensaaren alueen suunnitelmissa pidetään edelleen mukana alueella sijaitseva liikuntahalli. Kaupungin urheilullisen olohuoneen paikka on ehdottomasti kaupungin keskellä Hämeensaaressa!

(valtuustopuheenvuoro 7.9.09)

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Vähän vielä puoluekokouksen jälkipohdintaa

Tiistai 1.9.2009 - Sari Palm


Viime perjantaina ja lauantaina pidettiin Kristillisdemokraattien puoluekokous Järvenpäässä. Seuraava kokous on kahden vuoden päästä. Tästä puoluekokouksesta itselleni jäi mieleen konkreettisesti paljon haasteita.  Totta kai keräilinkin näkemyksiä ja mielipiteitä muistiin edustajan työn näkökulmasta, mutta lauantainen varapuheenjohtajavaali toi myös vastuuta uudella tavalla.

Puolueen kehittäminen ja eteenpäin suuntaaminen painaa nyt konkereettisesti harteilla, 2. varapuheenjohtajan vastuun verran. Puheenjohtaja Päivi Räsänen suuntasi puolueväen katsetta jo eduskuntavaaleihin 2011 ja tässä prosessissa koko uusittu puoluejohto on myös mukana.

Kouvolan Sanomien tämän aamuisessa pääkirjoituksessa toimittaja Janne Rönkkö pohtii Kristillisdemokraattien käsillä olevia haasteita ja KD:n toimintakulttuurissa eläviä erityispiirteitä.

Omalta osaltani ajattelen näin:  Saadaksemme oman “messagen” eteenpäin, tarvitsemme vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. On hyvä miettiä, millaista kieltä, millaisia viestejä vaihdamme ympäristössämme. Tulemmeko ymmärretyksi vai eristäydymmekö omaan maailmaamme?

Kun matkustan Iso-Britanniassa, puhun englantia ja tulen ymmärretyksi melko mukavasti riippuen toki omasta kyvystäni käyttää kieltä, jota ympäröivä yhteisö käyttää. Kun olen ollut Pariisissa, yritän ensin ranskaksi, mutta osaan sitä niin huonosti, että vaihdan englantiin ja tulen vähän heikosti ymmärretyksi.  No, hymyilemällä saa toki monta asiaa hoidetuksi.

Oikean työtavan ja työkielen valinta, myös politiikassa, on onnistuneen toiminnan ja tekemisen ehto.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Perhettä tukevaan verotukseen

Sunnuntai 30.8.2009 - Toimi Kankaanniemi


Pääministeri suuttui verokritiikistä, jota myös hänen puolueensa varapuheenjohtaja esitti. Kokoomus on vienyt veropolitiikkaa ja pääministeri on ollut takuumies. Se ymmärrettävästi suututtaa muita keskustalaisia.

Esille nousi myös perheverotus. Se on ollut oman puolueeni keskeinen teema jo toista vuosikymmentä. Malliamme ei saa yhdistää jo 1970-luvulla käytöstä poistettuun yhteisverotukseen. Yhteisverotus merkitsi sitä, että puolisoiden tulot laskettiin yhteen ja vero määrättiin kokonaissumman mukaan. Progressiivinen veroasteikko iski kohtuuttoman rajusti. Siitä luovuttiin ja siirryttiin yksilölliseen erillisverotukseen.

Pelkistetysti perheverotuksessa puolisot voisivat vapaaehtoisesti pyytää, että heidän tulonsa laskettaisiin yhteen ja jaettaisiin tasan kahtia ja vero määrättäisiin kummallekin erikseen. Jos lapsiperheiden huoltajille sallittaisiin tällainen menettely, perheiden verotus kevenisi erityisesti silloin, kun toisella puolisolla on selvästi enemmän tuloja kuin toisella. Esimerkiksi pienten lasten perheissä usein on näin. Toivottavasti pääministeri vie eteenpäin tätä KD:n ajamaa veromallia.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Puoluetuet

Keskiviikko 12.8.2009 - Bjarne Kallis

Niiden kymmenen vuoden aikana, joina toimin puolueen puheenjohtajana, ei mieleeni edes tullut, että yrityksiltä tai instituutioilta olisi pyydetty rahaa puolueelle. En myöskään usko, että rahojen saaminen olisi edes antanut erityisen hyviä tuloksia. Kielteisen päätöksen aiheuttamalla pettymyksellä olisi ollut negatiivinen vaikutus yleiseen mielialaan, ja ne muutamat positiiviset päätökset, joita olisi saatu, olisivat saattaneet synnyttää tiettyä kiitollisuudenvelkaa.

Vaalikampanjat rahoitimme säästetyillä varoilla, ja ehdokkaat pyrkivät lisäämään kassavaroja kampanjatuotteita myymällä. Näiden tuotteiden hinta alitti miltei poikkeuksetta tuotteen tavanomaisen markkinahinnan. Myyntikustannukset olivat lähellä nollaa, ja kun tuotteiden ostohinta oli edullinen, tuli vaalikassaan aina hiukan rahaa.

Tänään tuntuu hyvältä olla täysin ulkopuolella kaikesta siitä negatiivisesta, jota on tullut esille, kun on tutkittu puolueiden saamaa taloudellista tukea.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Turvallisesti koulutielle

Maanantai 10.8.2009 - Teija Arvidsson

Uusi kouluvuosi on taas alkamassa. Tänä syksynä koulutiensä aloittaa 57 000 uutta ekaluokkalaista.  Koulun alkaminen on pienen ihmisen elämässä suuri tapaus ja niinpä monessa kodissa on jo laskettu päiviä. Reput ja penaalit on hankittu ja toivottavasti myös koulutie kuljettu moneen kertaan. Vaaran paikkoja ainakin kaupungissa riittää.

Joka vuosi koulumatkoilla kuolee kymmenkunta lasta ja loukkaantuu useita satoja. Jokainen näistä onnettomuuksista on suuri tragedia perheen elämässä ja jokainen niistä on liikaa. Suuri osa onnettomuuksista voitaisiin välttää, jos autoilijat kiinnittäisivät enemmän huomioita kevyen liikenteen kulkijoihin ja vähentäisivät nopeutta.

Ensimmäisten viikkojen aikana kouluissa opetellaan liikennesääntöjä, liikennemerkkejä ja harjoitellaan turvallista liikkumista koulutiellä. Uskon, että useimmat vanhemmat tekevät samaa kotona. Kuitenkin lapsen havaintokyky saattaa herpaantua hetkessä. Tielle vierinyt jalkapallo, ohi ajava mopo tai tien toisella puolella vilkuttava kaveri kiinnittävät pienen koululaisen kaiken huomion ja lapsi saattaa rynnätä suin päin auton eteen. Alaluokkalainen ei myöskään osaa arvioida lähestyvän ajoneuvon nopeutta, etäisyyttä ja jarrutusmatkaa.

Liian monen lapsen koulutien varrelta puuttuvat vielä liikennevalot, suojatiet tai hidasteet. Liian moni autoilija ajaa koulujen ja päiväkotien ohitse aamukiireessä, väsyneenä ja ajatuksissaan. Liian paljon tapahtuu ”vähältä piti”-tilanteita, myös tällä viikolla.

Jospa tekisimme yhdessä päätöksen, että lähdemme töihin vähän aikaisemmin, ajamme hitaammin ja kunnioitamme niin pieniä kuin suuria jalankulkijoita, samoin kuin pyöräilijöitä ja mopoilijoita – vaikka ajaisivatkin väärin.  Lapsen ja nuoren henki on kuitenkin tärkein.

 

 

5 kommenttia .

Kuntapalveluihin panostaminen on välttämätöntä

Torstai 30.7.2009 - Päivi Räsänen

Suomea uhkaa massatyöttömyys ja samalla kansalaisten arvostamien palveluiden kurjistuminen, ennen muuta terveydenhuollon alasajo. Valtionvarainministeriön budjettiesitys ei tuo ratkaisua ongelmiin. Vajaan 10 000 lisätyöpaikan tavoite on vaisu  tilanteessa, jossa työttömiä on 61 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömyys uhkaa lisääntyä vuoden loppuun mennessä lähes samalla määrällä, yltäen jopa yli 300 000 hengen massatyöttömyyteen. Työllistämistavoite on myös kunnianhimoton sitä taustaa vasten, että valtion velkaa kasvatetaan 13 miljardilla eurolla.

Hallitus laskee elvytystavoitteessa myös kunnilta tulevan rahoituksen varaan. Tämä on toiveajattelua - kunnat joutuvat talousahdingossaan luopumaan jo suunnittelemistaan investoinneista, kun peruspalveluistakin joudutaan tinkimään.

Hallitus jättää tällä budjettiesityksellä kuntapalvelut kurjistumaan: kansalaisten terveyspalveluiden, vanhustenhoidon ja koulupalvelujen taso on suuressa vaarassa. Hallituksen valitsema linja on erityisen käsittämätön, kun tiedossa on esimerkiksi sikainfluenssan aiheuttamat kustannukset, jotka lankeavat valtaosin kuntien hoidettavaksi.

Alla 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut vuoden takaisesta peräti 64 prosenttia. Tämä lisää riskiä varhaiseen syrjäytymiseen, mikä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Yksi loppuelämäkseen syrjäytynyt nuori synnyttää kansantalouteen yli 700 000 euron loven. Kuntia tulisi nyt tukea ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä - panostamaan mielenterveyspalveluihin, koulun tukipalveluihin ja muuhun varhaiseen puuttumiseen. Lupauksia vanhustenhoidon ja omaishoidon parantamisesta ei saa unohtaa vaikeassakaan taloustilanteessa. Kuntapalvelujen laiminlyönnistä tulee kallis lasku - siksi budjettiesitystä tulee korjata niin, että palveluelvytykseen varataan riittävä panostus. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Tehtävä EU:ssa sai lähtölaukauksen

Maanantai 8.6.2009 - Päivi Räsänen

Odotukseni olivat korkealla europarlamenttien vaali-iltana, mutta tulos ylitti nekin. Vaaliliiton voitto oli selkeä ja tunnelma puolueemme vaalivalvojaisissa aivan huikea. Päällimmäinen tunne on syvä kiitollisuus sitoutuneelle kampanjaväelle, ehdokkaillemme, tukijoille ja ennen muuta Hänelle, jolle kunnia kuuluu kaikessa – niin voitoissa kuin tappioissa.

Hyvä lopputulos oli kolmen tekijän summa: onnistunut vaaliliitto, innostava kampanja ja loistava kärkiehdokkaamme. Suomi saa Sari Essayahista osaavan, tehokkaan ja sisukkaan edustajan Euroopan parlamenttiin. Paikka on puolueellemme tärkeä, saamme päätöksentekoon uuden, tiiviin kansainvälisen ulottuvuuden. Europarlamentin vaikutusvallan kasvaessa pystymme entistä paremmin vaikuttamaan lainsäädännön valmisteluun – samoja direktiivejä käsitellään sekä Suomen eduskunnassa että Euroopan parlamentissa. Pääsemme myös paremmin verkostoitumaan sen poliittisen eurooppalaisen rintaman kanssa, joka taistelee kristillisten arvojen puolesta.

Yhdeksän muuta ehdokastamme ansaitsevat puolueväen syvän kiitoksen. Jokainen ehdokas hoiti tehtävänsä kunnialla ja keräsi puolueelle kannatusta ja luottamusta.

Suomalainen vaalitulos oli myös voitto perinteisille kristillisille arvoille. Puoluekenttää on perinteisesti jaoteltu oikeiston ja vasemmiston erottelulla, mutta uudelle sukupolvelle tämä retoriikka käy yhä vieraammaksi. Vasemmistolaisuus ei näyttäydy houkuttelevana vaihtoehtona istuvaan hallitukseen tyytymättömille. Sen sijaan poliittisen kentän jakolinjaksi on noussut yhä vahvemmin suhde arvoliberalismiin. Tämä jakaa sisältä kaikkia suuria puolueita, vaikka niiden johtajat liputtavat liberaalien arvojen puolesta. Kristillisdemokraatit ja koko vaaliliittorintamamme sai tukea kansalaisilta, jotka ovat kyllästyneitä elämää kantavien arvojen rapauttamiseen.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Sin City tarvitsee kristillisdemokraatteja

Perjantai 29.5.2009 - Päivi Räsänen

Puolueemme vaalijuliste on herättänyt ansaittua huomiota. Elokuvamainoksen muotoon tehdyn julisteen ideana on konkretisoida, miten Tehtävä EU:ssa odottaa tekijäänsä. Kristillisdemokraattisten arvojen suomalaista puolustajaa tarvitaan Brysselissä kipeämminkin kuin koskaan. Henkinen pahoinvointi, arvojen kaaos, päihdeongelmat ja perheiden kriisit eivät rajoitu Suomeen, vaan koko läntinen postmoderni maailma kärsii elämää kantavien arvojen murtumisesta.

Julisteen innoittajana ollut ”Sin City” on yhteiskuntakriittinen kuvaus maailmasta, jossa yhteiskunnallisten instituutioiden merkitys on pienentynyt ja luonnolliset sosiaaliset hajonneet. Korruptoituneet vallanpitäjät riistävät pientä ihmistä, rikollisuus ja naiskauppa rehottavat.  

Euroopan Unionin ongelmia ovat vallan keskittyminen, byrokratisoituminen ja korruptio. Talouden epävakaus, työttömyys ja perheiden pahoinvointi ovat lisääntyneet. Tehtävämme EU:ssa on kestävien arvojen, perheiden ja instituutioiden jälleenrakentaminen, työn ja hyvinvoinnin luominen sekä unionin epäkohtiin puuttuminen rankalla kädellä. 

Sin City –elokuvan maailma on todellakin ronskia fantasiaa, mutta valintamme oli aivan tietoinen. Maailmassa on paljon epäkohtia ja raakuutta, minkä vuoksi Kristillisdemokraatteja tarvitaan toivon tuojina ja kestävien arvojen rakentajana.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Leikataan ja höylätään

Tiistai 12.5.2009 - Teija Arvidsson

Eilinen valtuuston kokous jätti surullisen olon. Miksi ei opita mitään edellisestä lamasta? Miksi ei yhteisestä tavoitteesta huolimatta kuitenkaan olla valmiita satsaamaan lapsiin ja nuoriin? Miksi kauniit puheet loppuvat siihen, kun pitää painaa äänestysnappia…?

Tuntuu irvokkaalta kuulla, että tämä lama antaa meille fantastisen mahdollisuuden rakenteellisiin uudistuksiin. Onko luokkakokojen kasvattaminen, lasten psykososiaalisesta tuesta tinkiminen  tai kyläkoulujen lakkauttaminen fantastista?

Ymmärrän toki kaupungin vakavan taloustilanteen ja kasvavan kuilun tulojen ja menojen välillä. Silti pelkään, että nyt tehdään miljoonan säästöjä, jotka muuttuvat kymmenen miljoonan kustannukseksi tulevaisuudessa. Emme saa kerätä lapsillemme velkataakkaa, mutta emme myöskään kuormaa kasvavista sosiaalimenoista.

En käsitä sitä, ettei nyt saisi puhua priorisoinnista. Ellei nyt, niin koska sitten? Minun mielestäni nämä säästötalkoot olisi pitänyt aloittaa juuri toisinpäin: ensin valtuusto olisi päättänyt priorisointijärjestyksestä, sitten eri lautakunnilta vaadittavista säästöprosenteista ja sen jälkeen olisi pantu lautakunnat laatimaan leikkauslistoja.

Kuka päätti leikkausprosentin ja sen, että kaikilta lautakunnilta vaaditaan yhtä suuret säästöt? Eikö juuri tästä asiasta päättäminen olisi ollut valtuuston tehtävä?

 

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »